Lid worden

Ondergetekende wenst zich aan te melden als lid van de Reformatorische zakenvereniging V.R.C.L.
Hij/zij verklaart de statuten van de vereniging te kunnen onderschrijven.
De jaarlijkse contributie (momenteel € 350,-- / jaar) zal direct na ontvangst van de factuur door hem/haar worden overgemaakt.

De aanmeldingsprocedure omvat vermelding van de bovenstaande gegevens in de eerstkomende notulen, waarna de leden binnen 2 weken na het verschijnen van de notulen bezwaar mogen indienen. Mocht dit gebeuren, dan heeft het bestuur beslissingsrecht inzake het al dan niet accepteren van de aanmelding.

Wij vragen u om 2 referenties op te geven (leden van de V.R.C.L.) Deze personen dienen door u geïnformeerd te worden dat zij als referentie opgegeven zijn.

Wilt u svp ten behoeve van de site, een foto van uzelf  sturen aan het secretariaat?

Er is gelegenheid op de site van de vereniging een .pdf bestand met uitgebreidere bedrijfsinfo toe te voegen aan uw ledeninformatie. U kunt dit opsturen naar het scretariaat (info@vrcl.nl)

Word nu lid.

Privegegevens
Bedrijfsgegevens
Algemeen

Denkt u s.v.p. aan het opsturen van een foto en eventueel een bedrijfsinformatie